Podcast met Marcia Schouten over systemische wetmatigheden in organisaties

06.04.2022
| Els van Steijn de fontein

In deze podcast ben ik te gast bij Marcia Schouten van Making Sens of People en bespreken we hoe organisaties systemische wetmatigheden voor zich kunnen laten werken.

Systemische wetmatigheden in organisaties

In gesprek met Marcia Schouten kijken we enerzijds naar hoe jouw plek in het familiesysteem invloed heeft op jouw dagelijks leven. Hoe patronen zich herhalen en doorwerken in de rest van je leven waaronder ook in je werk.

Het beïnvloed o.a. de mate van verantwoordelijkheid die je pakt, jouw ambitieniveau en hoe goed je wel of niet met autoriteit kunt om gaan. Els neemt ons mee in hoe leidinggevenden het beste kunnen omgaan met medewerkers die onbewuste patronen vanuit hun familiesysteem mee naar de werkvloer nemen. En wat dit van leiderschap vraagt.

Anderzijds kijken we naar actuele organisatiethema’s vanuit een systemische blik.
Naar het systeem bij zelfsturende teams. Waarmee je rekening dient te houden als je een cultuur ontwikkeltraject wilt laten slagen. En wat het (organisatie)belang is van een goed afscheid van uitstromende medewerkers.

Wanneer organisaties zich bewust zijn van de onzichtbare systemische wetmatigheden die er zijn en daar naar gaan handelen, dan kun je zorgen dat ze voor je gaan werken i.p.v. tegen je werken en het organisatiesucces remmen.

Kun je zonder te leven en organiseren naar deze wetmatigheden succesvol zijn? Ja.
Alleen zal dat wel op eigen kracht zijn, hard werken zijn, omdat je de natuurlijke stroming van De Fontein niet meepakt.

Laat het jezelf en jouw organisatie goed gaan en pak de onzichtbare stroming van De Fontein mee.

Veel luisterplezier: