Individuele en teamcoaching
‘stroomt jouw energie?'

Individuele en teamcoaching

Individuele coaching

Je hebt bepaalde vragen, doelen, wensen, dromen en je worstelt met obstakels. Dit kan vanuit een privé context zijn of vanuit een werkomgeving. Wellicht heb je bepaalde signalen te lang genegeerd, maar het is ook goed mogelijk dat je jezelf wilt uitdagen om verder te groeien.

Tijdens een coachsessie gaan we aan de slag met jouw coachvraag. Je krijgt inzicht in de echte zaken die spelen. We gaan door de schijn heen en formuleren concrete stappen en gedragsvoornemens. Jij kan daarmee jouw doelen bereiken.

Gemiddeld genomen is een coachvraag met 6 sessies van anderhalf uur hanteerbaar geworden.

Wat je wellicht beseft, is dat hardnekkige patronen die zich in je huidige leven manifesteren terug te voeren zijn op de patronen uit je familiesysteem (de onlosmakelijke verbinding met je biologische familieleden). Deze patronen neem je mee in je dagelijks leven en herhalen zich in je huidige relatie/gezin, op je werk etc. Als je in staat bent om daar aan te kijken wat nodig is, heb je de zogenaamde ‘systemische’ randvoorwaarden geschapen, die nodig zijn om je plek goed aan te kunnen nemen in je verdere leven.

Daarnaast heb je ook slagvaardigheid nodig op andere vlakken. Denk aan de beschikbaarheid van onder meer doorzettingsvermogen, discipline, lef, je kunnen verbinden met mensen, af kunnen zien, kwetsbaar durven zijn, leervermogen hebben, enthousiasme, het voorrecht hebben van mensen om je heen die in jou geloven, als ook gewoon mazzel. Tijdens een coaching komt dit ook aan de orde.

Teamcoaching

Als je intensief met elkaar moet samenwerken, doen zich bepaalde situaties voor, die de werkmotivatie en het resultaat niet altijd ten goede komen. Je merkt dat er onuitgesproken irritaties en frustraties zijn. De leden van het team hebben weinig gevoel van saamhorigheid en het onderling vertrouwen is laag. Bovendien wordt er ‘over’ in plaats van ‘met’ elkaar gesproken.

Tijdens teamcoaching gaan we onderzoeken hoe de hefboom tot stand kan komen, waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor het realiseren van de gezamenlijke doelen. 

Afhankelijk van de teamvraag wordt een maatgesneden begeleidingstraject ontworpen. Hierbij wordt de leidinggevende ook individueel gecoacht.

De enige manier om je team te laten groeien en nog effectiever te laten werken is een oprechte dialoog met elkaar aangaan. Hierbij onderzoeken we hoe de situatie in stand wordt gehouden, wordt ieders aandeel in de situatie bekeken en waar nodig erkenning gegeven. Vaardigheden worden aangeleerd zodat de groep zichzelf de volgende keer kan helpen. Een nieuw gezamenlijk ‘contract’ wordt geformuleerd. Ook is er weer echt contact gemaakt met elkaar en elkaars talenten.

Veel teams, mogelijk ook jouw team, struikelen over minimaal één van onderstaande obstakels:

De storming fase

Veel teams slagen er onvoldoende in om de zogenaamde storming fase adequaat te doorlopen. Dat wil niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt of geen kwaliteit wordt geleverd. Wel gaat veel energie verloren in onuitgesproken zaken en gevoelens. Grenzen zijn niet altijd helder. De ‘strijd’ om macht en invloed is nog niet beslecht. Mensen hebben vaak nog een ‘masker’ op. Het is nog niet veilig om de ware zelf te laten zien en zorgen en frustraties openlijk te delen.

Als je deze fase goed doorloopt, is het veilig om het ‘achterste van je tong’ te laten zien. Ook worden nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt over essentiële zaken die spelen. Het gaat dan over ‘hoe’ (proces) in plaats van ‘wat’(inhoud).

Systemische dynamiek

Teams vechten zaken niet altijd uit op de laag waar ze eigenlijk thuis horen. Sommige teams zijn niet effectief omdat ze tegen de zogenaamde systemische principes ingaan. Net als de natuur kennen organisatiesystemen onzichtbare wetmatigheden. Als je je bewust bent van deze dynamiek, kun je die voor je laten werken in plaats van tegen je. Tijdens een teamcoaching kijken we hoe het team toegang kan vinden tot de mechanismen die de systemische wetmatigheden in positieve zin activeren. Een organisatieopstelling kan hierbij behulpzaam zijn.

Groepsnormen

Als je team niet ‘lekker’ loopt, spelen ook vaak de gevolgen van een aantal onbewuste groepsnormen. Groepsnormen kunnen zowel positief als belemmerend werken. Simpel gezegd zijn groepsnormen ongeschreven gedragsregels. Voorbeelden van veelkomende groepsnormen:

  • De sfeer moet goed blijven
  • Je moet het druk hebben
  • Het is niet oké om toe te geven dat het nieuwe team leuker is dan het oude team
  • Individuele belangen gaan boven het teambelang
  • Etc.

De bewustwording dat je team volgens bepaalde ongeschreven groepsnormen leeft, maakt vaak duidelijk waarom er spanning is tussen (sub)groepen. Daarna is het belangrijk om belemmerende groepsnormen gezamenlijk te herformuleren tot bevorderende groepsnormen.

mogelijke werkvormen

Dialoog · systemische interventies · opstellingen · Birkman selfassessmentmethode (internettest) · provocatief coachen · outdoortrainingen · managementgames · inzichten door de inzet van een trainingsacteur of uit oefeningen etc