Grote opstellingendag

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen via je ratio bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je ook je potentie. Jouw plek in je dagelijkse leven staat in relatie tot je familiesysteem. Als je goed op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je hedendaagse leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen. Lees meer over familieopstellingen in mijn artikel hierover.

Tijdens een grote opstellingendag ga ik aan het werk met een groep van maximaal 40 mensen. We beginnen de dag met een meditatie, gevolgd door een nadere uitleg over systemisch werk, familieopstellingen en mijn metafoor van De fontein. Daarna zullen 5 willekeurige personen een eigen opstelling krijgen. Tijdens het verloop van de dag bepaal ik op basis van vragen van de deelnemers welk familiesysteem wordt opgesteld. De overige deelnemers kunnen worden uitgenodigd als representant en sowieso resoneer je mee op de thema’s van de andere opstellingen.

Coach Activiteit Locatie Datum Beschikbaar
Agenda

Hilversum (UT) 06.03.2024 0 plekken
gesloten
Utrecht (UT) 28.03.2024 0 plekken
gesloten