WAT ZIJN OPSTELLINGEN?

Familie- of organisatieopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin jij verkeert. Een opstelling is een visualisatie van het patroon en de bijbehorende dynamiek waar je mee te maken hebt. Dit kan gaan over zowel je privé- als professionele leven.

Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een (familie of organisatie)systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst.

Tijdens een opstelling worden alle elementen van het krachtenveld van jouw vraag of vastgelopen proces in kaart gebracht. Dit doe je door een probleem centraal te stellen, bijvoorbeeld dat veel van wat je doet niet goed afloopt of dat je erg vaak verantwoordelijkheden neemt die eigenlijk niet de jouwe zijn of dat je altijd moeite hebt met autoriteit.

Andere deelnemers dienen als representant van de mensen om jou heen en stellen zich op een bepaalde wijze in de ruimte op, die precies lijkt op jouw situatie. In een opstelling wordt helder hoe jij in verhouding staat tot anderen. Blinde vlekken worden zichtbaar. Na de diagnose wordt gekeken welke interventies mogelijk zijn, zodat jij en je systeem nog meer in hun kracht komen te staan. Door een opstelling dienen zich oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die zal doorwerken in je leven. Vanzelf wordt duidelijk hoe je kunt handelen.

Deelnemers aan de opstellingendagen vinden een opstellingendag van tevoren vaak spannend. De ervaring leert dat bijna iedereen zich altijd verrijkt en gesterkt voelt. Ook is ruimte ontstaan, die voorheen niet gevoeld werd. Oplossingsrichtingen dienen zich aan en dan wordt duidelijk wat je te doen staat om jouw vraagstuk adequaat op te pakken.

familieopstellingen

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen via je ratio bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je ook je potentie.

lees minderlees meer

Jouw plek in je dagelijkse leven staat in relatie tot je familiesysteem. Als je goed
op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je hedendaagse leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen.

Een familieopstelling doe je zonder de aanwezigheid van je partner, familie etc.
Je hoeft hen niet te betrekken in je eigen proces. Het mag wel. Je schrijft je individueel in voor een opstellingendag.

organisatieopstellingen

Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent.

lees minderlees meer

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden. Tegen deze systemische principes ingaan, werkt uiteindelijk altijd tegen je en kost je nodeloos veel energie.  Als je dit ervaart in een organisatieopstelling, begrijp je beter hoe je een bepaald patroon in een organisatie kunt keren. Duidelijk wordt dan hoe zowel jij als de organisatie in je kracht kan komen.

Je kunt je individueel aanmelden voor een opstellingendag waarbij je organisatievraagstuk aan de orde komt. Je kunt ook met een team een opstelling doen. Veelal zal ik dan gebruik maken van externe respresentanten, die de geschiedenis van de organisatie niet kennen en zal alles doen om de integriteit van iedereen te bewaken. Graag licht ik dit mondeling toe.

 

'Ken je jouw
geschiedenis?'

Opstellingen

Donderdag
29 maart 2018 (Wachtlijst)

Donderdag
19 april 2018 (Wachtlijst)

Woensdag
30 mei 2018 (Wachtlijst)

Donderdag
28 juni 2018

Donderdag
20 september 2018 

Donderdag
1 november 2018 

Donderdag
29 november 2018 

Woensdag
19 december 2018 

Locatie

Fort aan de Klop (Utrecht), Wachthuis, Zaal F.
10.00 - 17.00

Kosten

€ 250,- excl. btw voor een eigen opstelling, inclusief lunch. Als representant, zonder eigen opstelling zijn de kosten € 50,- excl. btw, inclusief lunch.

alle data  |  meld je aan